error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Barnehagens kultur/grunntankene

P 8190027 Som oppdragere i en familie vet vi at det kreves mye, - og at det ofte kan bli vanskelig å bli enige om oppdragelsesmønster/metode og felles grunnholdning. Enighet oppnås og uenigheter klargjøres ved gjentatte diskusjoner – dialoger, samt en grunntone av kjærlighet, respekt og felles målforståelse.


I Oppvekstlandskapet Inderøy har personalet gjennom flere år arbeidet/diskutert/kursert oss fram til en Pedagogisk/Metodisk plattform – felles ståsted – forståelse.
Dette er en prosess i personalgruppa som hele tiden må være til stede; - resultatet er ikke statisk – men hele tiden under utvikling.
Denne prosess er hjerteslaget i Barnehageorganismen. Hjerteslaget pumper/pulserer barn og voksne rundt i hverdagens "oksygenopptak" av opplevelser og erfaringer med andre ord: læring.


Er næringsopptaket sunt, variert og næringsrikt, - ja så blir hele organismen styrket – og vi er inne i "den gode sirkel".

Stikkord for personalet :

* best - i lag  (Inderøy kommune sin visjon)

* til barnets beste

 • kjærlighet, er tydelige voksne
 • har respekt for integritet
 • det kompetente barn
 • trør varlig
 • gir få svar - stiller undrende/forløsende spørsmål
 • faglig dyktighet
 • varmt understøttende klima
 • "frisk luft"
 • åpenhet
 • konfrontasjoner
 • konflikter
 • synliggjøring
  Vi bygger videre på en stadig stødigere plattform " Den gode følelse ".

 

Stikkord for barna : At de helt fra første dag får best og mest mulig oversikt vedrørende:

 • plassen sin/hylla si
 • rutiner
 • dagsrytme
 • grupper
 • normer
 • ansatte
 • nærmiljøet osv.
  Denne oversikten legger grunnlaget for tryggheten i barnehagen. Denne tryggheten er igjen grunnlaget for kvaliteten i leiken. Leiken utvikles etter hvert og næres/nøres av inntrykk og opplevelser, forskning, erfaringer, konflikter, sorg, glede, turer, opplegg, tid til lesing i armkroken, historier osv.
  "Den gode følelse "

 

Stikkord for foreldrene :

 • barnehagen er en samarbeidspartner
 • opplever trygghet
 • personal som genuint bryr seg
 • ingen spørsmål er dumme
 • bestandig velkommen – "kan være flue på veggen – Kaffen/teen er varm"
  "Den gode følelse "

 

Stikkord for barnehageeiere/politikere :

 • en god barnehagelov med en fantastisk ny formålsparagraf pr. august 2010 ! - og med røtter i Barnekonvensjonen.
 • rammeplan med tilhørende temahefter som fokuserer på kunnskap, kjennskap, medvirkning og helhet.
 • kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy - viser retniger for barnehagene når det gjelder satsingsområder og utviklingsarbeid.
 • barndommen og leiken er viktig.
 • barn og unge representerer nåtid og framtidshåp.                                                                             

" Den gode følelse "

 

Skjema