Halvårstermin

Karakterene for første termin er delt ut.
I dag har elevene fått med hjem karakterer for første termin. Vi ber om at et signert eksemplar av karakterutskriften returneres til skolen innen utløpet av neste uke. Se forøvrig rundskriv som er delt ut sammen med karakterene.

Rektor

Skjema