error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kryssingspunkt ved Sakshaug skole

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015 - 2020

Inderøy kommune har startet arbeidet med å revidere kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2020.

Formålet med en slik plan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. En oppdatert plan er en forutsetning for å søke statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak på kommunale og fylkeskommunale veier.

Planen omfatter følgende:

  • Organisering av kommunens trafikksikkerhetsarbeid
  • Ulykkessituasjonen i kommunen
  • Visjon og målsettinger for framtidige trafikksikkerhet
  • Handlingsplan med prioriteringsliste for fysiske tiltak på de ulike veitypene.
  • Informasjon og kontrolltiltak med aktuelle samarbeidspartnere.

Utkast til plan kan lastes ned - Trafikksikkerhetsplan for Inderøy kommune 2015 – 2020.

Inderøy kommune ønsker uttalelse til planen innen 30. mars 2015. Merknader kan sendes til postmottak@inderoy.kommune.no eller til Inderøy kommune, Vennalivegen 7 , 7670 Inderøy.

Skjema