error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Handlingsplan, opphold ved vatn

Sentrale myndigheter har stilt strenge krav til sikkerhet ifbm opphold ved vatn. Når aktiviteten skal foregå på land, og bading ikke er aktuelt, har rådmannen gitt en litt mildere fortolkning i epost datert 22.04.13: "Det vil alltid være et fortolkningsspørsmål, men vi bør kunne legge til grunn at forskriftens bestemmelser er oppfylt så lenge to voksne personer med svømmekompetanse, alminnelig livredningskompetanse og kjennskap til bestemmelsene - jfr. refererte bestemmelser – følger med."

Skjema