NEY 5

Nils Erik Ystgård blir pensjonist

Hedret for livslangt engasjement og innsats for elevene i Inderøy

Tirsdag 22. januar var siste arbeidsdag ved Inderøy ungdomsskole for Nils Erik Ystgård

Etter 41 år som lærer i Inderøy kommune, hvorav 40 av dem ved Inderøy ungdomsskole, ble Nils Erik Ystgård tirsdag 22. januar takket for sin trofaste tjeneste. 1. februar blir han pensjonist. Vi er takknemlige for hans trofaste innsats for barn og unge i Inderøy, og for å ha hatt han som kollega her ved skolen i 40 år.

Skjema