error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Plan for samarbeidet heim - skole

Heim og skole er gjensidig avhengig av hverandre med tanke på barnas trivsel, motivasjon og læringsutbytte.

Dette gjelder både det enkelte barn, og gruppen på skolen. En forutsetning er god kommunikasjon, både formell og uformell.

Elevenes faglige og sosiale utvikling, og deres trivsel skal stå sentralt. L06: "Opplæringsloven, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene / de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid, faglig og sosialt.

Under plandokumenter finnes en egne planer for samarbeidet heim - skole.

Skjema