error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hellemslia - Røra. Oppstart av planarbeid

Planstyring AS varsler på vegne av Lensmyra eiendom oppstart av arbeid med detaljregulering for Hellemslia boligområde på Røra.

Annonsetekst             Kartlink

Forhåndsinnspill til planarbeidet rettes innen 20. oktober til Planstyring AS v/Bjørn Stubbe, Bomvegen 13, 7725 Steinkjer

bjorn.stubbe@planstyring.no    

Skjema