error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hjertehender_400x266

Avdeling Bistand og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, støttekontakt, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre. Tjenestene vedtas på Forvaltningskontoret. 

Under fanen Forvaltning, til venstre i meny, ligger søknadsskjema.

Pårørendeskole 2020

Pårørendeskole 2020

Er du pårørende, venn eller nabo til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen starter i oktober på Frivilling Inderøy sitt lokale på Sentralen.

Påmeldingsfrist 08.10.2020.

2020-10-01
Pårørendeskole

Pårørendeskole

2018-10-04