error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helse og omsorg

FORVALTNINGSKONTOR: 74 12 42 07  (Har flyttet til Spiren, Vennavegen 59, 7670 Inderøy) 

Leder: Eirin Thorsen Lian                74 60 51 76, mob.nr. 476 96 067    eirin.thorsen.lian@inderoy.kommune.no

     Anette Hagevik, saksbehandler         74 60 51 77    anette.hagevik@inderoy.kommune.no

     Karen Giskås, saksbehandler            74 60 08 93    karen.giskas@inderoy.kommune.no 

     Liv Anita Jenshus, saksbehandler    74 60 08 49     liv.anita.jenshus@inderoy.kommune.no 

     Nina Markhus, kontor                        74 60 08 56     nina.markhus@inderoy.kommune.no 

     Ragnhild Kirknes, kontor                   74 60 51 42     ragnhild.kirknes@inderoy.kommune.no 

 

HJEMMETJENESTEN  (Har flyttet til Spiren, Vennavegen 59, 7670 Inderøy) 

Mandag - fredag kl. 08.00-15.00: 99082124
Kveld og helg: 95083488 / 95083489 

(Hovednummer 74 12 42 08 - virker ikke i en periode)

Enhetsleder: Jorid Melhus  jorid.melhus@inderoy.kommune.no       

Kontor: Rådhuset Inderøy

Vennalivegen 7,7670 Inderøy

Mobtlf.: 476 96 102    

                                                                               

Tjenesteleder:

Synnøve B.Sand  synnove.bergem.sand@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 101

 

Tjenesteleder:

Bård Hermann Eriksson  bard.eriksson@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 100

 

Vaktrom hjemmesykepleien:

Mob: 950 83 488/ 950 83 489

 

Omsorgsleiligheter Næss (Nessveet 25, 7670 Inderøy) 

Tjenesteleder: Hildegun Nordli  hildegun.nordli@inderoy.kommune.no

mobtlf.: 476 96 097

Vakttlf: 74 12 42 05 / 74 12 43 93/ 74 12 43 87/ 74 12 43 95

 

Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter ( Strandhaugvegen 31, 7690 Mosvik) 

Vaktrom tlf: 74 60 51 12

 

Mosvik omsorgsboliger 

Tlf: 74 12 42 04 

 

Tjenesteleder:

Ingrid Ljøkjell Sele  ingrid.ljokjell.sele@inderoy.kommune.no

Tlf: 940 06 229

 

Kjøkken, Mosvik

Tlf.: 940 26 791

 

Tjenesteleder:

Bjørnhild Berg  bjornhild.berg@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 065

 

INSTITUSJONSTJENESTER ( Har flyttet til Betania, Melgårdsvegen 11, 7710 Sparbu) 

Hovednummer 476 96 061  (vaktrom) 

 

Enhetsleder: Heidi Wennes heidi.wennes@inderoy.kommune.no

Kontor: Rådhuset Inderøy 

Vennalivegen 7,7670 Inderøy.

Mobtlf.: 476 96 066

 

Tjenesteleder:

Inger Margrethe Indgul Vatn  inger.margrethe.indgul.vatn@inderoy.kommune.no

Mobtlf.: 476 96 061

 

Vaktrom:

Mob.:  476 96 061

 

Fagutviklingssykepleier:

Toril Gullberg Røli  toril.gullberg.roli@inderoy.kommune.no

Tlf: 476 96 064

 

PSYKISK HELSE OG MILJØTJENESTER

Enhetsleder: Erlend Bjøru  erlend.bjoru@inderoy.kommune.no

Kontor: Rådhuset Inderøy 

Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Tlf: 477 51 717

 

Tjenesteleder:

Siv Berg Aune, tlf 74 60 51 97   siv.berg.aune@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Børgin Panorama: tlf: 47 69 20 43 / 74 12 45 72

Lautan: tlf: 97 51 57 96 / 74 12 43 46

Bakketun, Mosvik: Mob.nr 481 13 780

Støttekontakt og avlastning

 

Tjenesteleder:

Hilde Fjerdingen-Iversen, mobtlf.: 953 30 053  hilde.fjerdingen-iversen@inderoy.kommune.no

ansvar for:

Årfall: tlf: 46 94 09 65 / 74 12 44 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema