error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

Forbudets varighet

Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Les mer her på hjemmesiden til Helsedirektoratet

Skjema