A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helsetjenester i hjemmet

Hjemmetjenesten tilbyr helsetjenester i hjemmet. Tjenesten tilbyr også bistand til personlig stell og egenomsorg. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Søknad om hjemmesykepleie vurderes i forhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven

Hjemmetjenester tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenester er et tilbud for dem som på grunn av helsesvikt ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp egenomsorgsevnen.

Hjemmetjenester skal være med  å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenesten kan omfatte stell og pleie, sårbehandling, medikamenthåndtering og medisinsk behandling delegert fra lege. Tjenesten kan også omfatte omsorg i livets siste fase.

Søknad- se Forvaltningskontoret

 

 

Skjema