Høring av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er 11. januar 2021.

Formannskapet i Inderøy kommune gjorde i møte 21.10.202, sak 92/20 følgende vedtak:

  • Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn frem til 11. januar 2021.
  • Følgende endring foretas i forkant av utlegging: Under §5c: Unntaket gjelder for brenning av løshalm.
  • §5e: sette punktum etter hageavfall og at «tett bebygd strøk» strykes.

 

Om forskriften
Innføring av kommunal forskrift om brenning av avfall fra nærings-virksomhet herunder landbruk er foreslått som et tiltak i Miljøplan 2015-2025.
I forurensingsloven med forskrifter er luftforurensing er viktig tema. I brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann.

Målet med innføring av forskriften er at brenning av bål kan reduseres og at brenning av ulovlig avfall kan unngås. Forskriften skal bidra til å lette arbeidet for brannvesen og forurensningsmyndigheten, og at brenning som er unntatt forbudet skal kunne gjennomføres uten søknad/dispensasjon.

Høring: Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Saksbehandler Anne Kolstad kan kontaktes på e-post: anne.kolstad@inderoy.kommune.no, eller mobil: 989 08 977


Høringsfrist er 11. januar 2021

Høringsinnspill kan leveres eller sendes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost: postmottak@inderoy.kommune.no innen 11.01.2021. (Send gjerne kopi til saksbehander).

Skjema