error_outline
07. juni kl. 10:28

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart Salberg steinuttak

Høring - Detaljplan for Salberg steinuttak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 31. mai 2021 vedtatt å legge

følgende plan ut på offentlig høring: Detaljplan for Salberg steinuttak.

Planområdet er lokalisert like ved skihytta på Røra. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for videre drift og utvidelse av eksisterende steinuttak. Eksiterende steinuttak på Salberg er snart tømt for uttakbare mineraler. Det har vært drift i bruddet siden 2000.

 

Planforslaget legges ut i medhold til Plan og bygningslovens § 12-10, behandling av reguleringsplanforslag.

 

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune.no.

 

Høringsfrist

Merknader til planarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost til: postmottak@inderoy.kommune.no , innen 16. juli 2021

 

5053-Plan-ID 2020005 - Detaljplan for Salberg steinuttak - høring etter førstegangsbehandling

Plankart

Planbestemmelser

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planbeskrivelser

NOTAT – Vurdering støy, støv, rystelser og avrenning

Særutskrift - Førstegangsbehandling detaljplan Salberg steinuttak

 

 

 

 

Skjema