error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høringsdokumenter

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privateskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø
Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privateskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø
Ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2015
Ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2015
Høring - forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter
Høring - forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter
Høringsnotat
Høringsnotat
Høring forskrift til ny vergemålslov og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov
Høring forskrift til ny vergemålslov og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov