error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ingressbilde samfunnsdel høring

Frist for å komme med uttalelse er 2.mai 2021

Høring Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for å komme med uttalelse er 2.mai 2021.

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av forrige kommunestyre i 2017. Varsel om oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med tilhørende planprogram, ble annonsert i slutten av mai 2020 og Planprogram for revisjonen ble fastsatt av kommunestyret i møte den 07.12.2020 i sak 70/20. 

I nytt planforslag har Kommunestyret kommet med noen forslag til nye prioriteringer av formål og strategier. Det er lagt mer vekt på FNs bærekraftmål, gjennomgående tema "Folkehelse, Miljø og klima og Mangfold". Det er også er tydeligere fokus på barn og unge, blant annet gjennom medvirkning av ungdomsrådet og i samarbeid med folkehelseprosjektet "Ung i lag".

Linker: Plandokument       Samlet saksframstilling med vedtak

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune. no eller på telefon 741 24 200. 

Høringsfrist

Merknader til planarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost til: postmottak@inderoy.kommune.no , innen 2. mai 2021.

Skjema