error_outline
07. juni kl. 10:28

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart Stokkan steinbrudd

Høring - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utvidelse

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 19. april 2021 vedtatt å legge

følgende plan ut på offentlig høring: Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utvidelse

Planområdet er lokalisert like ved Stokkan grendehus mellom Utøy og Kjerknesvågen. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og steinmasser ved å utvide eksisterende planområde.

 

Planforslaget legges ut i medhold til Plan og bygningslovens § 12-10, behandling av reguleringsplanforslag.

 

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune.no

 

Høringsfrist

Merknader til planarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost til: postmottak@inderoy.kommune.no , innen 16. juli 2021

 

5053 -Plan -ID 2012001 - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Høring av endring reguleringsplan

Plankart

Stokkan steinbrudd - planbestemmelser til reguleringsplan

Særutskrift 5053 -Plan -ID 2012001 - Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd

Utkast til endret reguleringsplan

 

Skjema