Høring - Røra fabrikker - ny frist etter søknad

Statsforvalteren har bedt om at kommunen legger ut Røra fabrikkers søknad om utsatt frist for å oppfylle krav til utslippstillatelsen.

Skjema