error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ungomsplan på høring

Høring - Temaplan for ungdom

Inderøy ungdomsråd inviterer til å gi innspill på utkastet til Temaplan for ungdom

Høringsutkast (- tekstdokumentversjonen, det jobbes videre med ungdomsbidrag til endelig design)

Temaplan for ungdom er en plan avom og for ungdom i Inderøy kommune.

Ungdom ønsker at planen skal si noe om hvordan vi har det og skal ha det

Ungdom ønsker seg en plan som er

  •          enkel og informativ
  •          som er lett å bruke
  •          som folk har lyst til å lese

Syns du planen oppfyller dette? Hva er bra og har du forslag til forbedringer?

Ungdom ønsker en egen tittel på planen. Har du forslag?

Innspill sendes til inderoyungdomsrad@gmail.com innen 18. mai.

Skjema