error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vegplan

HOVEDPLAN VEG 2012-2016

 

Hovedplan Veg 2012-2016 har vært lagt ut til høring og vil bli behandlet politisk om ikke lenge.

Hovedplan veg omfatter forslag til prioritering av investeringer på det kommunale vegnettet. Vedlagt planen er også drift- og vedlikeholdsstandarder for kommunal veg, samt forslag til retningslinjer for etablering og drift av gatelys.

Hovedplan veg omfatter forslag til prioritering av investeringer på det kommunale vegnettet. Vedlagt planen er også drift- og vedlikeholdsstandarder for kommunal veg, samt forslag til retningslinjer for etablering og drift av gatelys.

Utkast til Hovedplan Veg er lagt ut på kommunens hjemmeside og ved Servicetorget, Inderøy Rådhus. Spørsmål kan rettes til Jorunn By tlf.74 12 42 84 eller Karstein Kjølstad tlf. 74 12 42 05.

Høringsfristen var 15. februar 2012.


Forslag til Hovedplan Veg

Forslag drift- og vedlikehold

Forslag retningslinjer for etablering og drift av gatelys

Saksdokument

Vedlegg 1

V2-sammendrag pr. veg

V3-sammendrag pr. kategori

V4-økonomiplan

V5-vegkapital

V6-tilstandsregistrering Inderøy

V7-tilstandsregistrering Mosvik

 

 

 

Skjema