Hovedutvalg Folk

Hovedutvalg Folk for perioden 2019-2023

 

Hovedutvalg Folk 2019-2023
Medlemmer Parti
Berit Røflo Indgul (Leder) SP
Ragnhild Vennes SP
Ragnar Ørdal SP
Terje Bekkevold (Nestleder) KrF
Mohammed Bagal Serag SV
Vårinn Andersen Melhus AP
Mads Arild Nervik AP
Annvor Fjerstad AP
Laila Høgsve Bragstad H
Varamedlemmer fra SP  
Ragnar Nossum SP
Marit Støre-Valen SP
Rune Hjulstad SP
Marte Størvold SP
Gunnar Salberg Løe SP
Varamedlemmer fra KrF  
Laila Ugedal Vang KrF
Terje Ljøkjell KrF
Sara Aune Tesaker KrF
Varamedlemmer fra SV  
Stine Skogset Franssen SV
Margareth Halle SV
Anne Grete Frøseth SV
Varamedlemmer fra AP  
Randi Løkken AP
Eivind Fossum AP
Bente Melhus AP
Arvid Nervik AP
Elin Gangstad AP
Varamedlemmer fra H  
Tore Wold H
John Olav Stokke H

 

Skjema