error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hva er FAU?

Alle foreldre/foresatte ved Sakshaug skole er medlemmer i foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet, og består av en representant fra hvert trinn.

For å klargjøre målet med FAU, hvem som utgjør FAU og hvilke oppgaver vi har, er det utarbeidet retningslinjer for FAU ved Sakshaug skole. Retningslinjene ble presentert for foreldreråd 10. mars 2009 (temakveld).

Oversikt over møter og aktiviteter: 

Se ellers generell info på foreldrenettet. Her finnes informasjon og veiledning fra Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG) - et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i grunnopplæringa.

 

Skjema