Hovedbilde

Hvordan skape et livskraftig og attraktivt Inderøy?

DSCF0138.jpg

Samfunnsutviklingsprosjektet “Inderøy 2020” viser at det og er mulig å gjøre Inderøy til en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred og Trøndelag.

For å lykkes med dette videre framover, må kommune, næringsliv og frivillige jobbe sammen for å utvikle Inderøy. Det er hovedkonklusjonen i rapporten “Inderøy 2020”.

Inderøy 2020 ble iverksatt av Inderøy kommunestyre høsten 2009 på grunn av negativ utviklingstall, flere eldre og lav tilbakeflytting av ungdommer. Ved å sette i gang delprosjekt og systematiske tiltak, skulle hovedprosjektet bidra til vekst i bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling. Ett av hovedmålene var å nå et befolkningstall på 7200 i 2020.

Delprosjektene som det har vært jobbet med er:

 • Mulighetenes Landbruk
 • Nærings- og industriutvikling
 • Kulturløft Inderøy
 • Omdømmebygging
 • Opplevelse og reiseliv
 • Sentrumsutvikling Straumen
 • Stedsutvikling Mosvik sentrum
 • Stedsutvikling Sandvollan
 • Infrastruktur og fibersatsing

 

Inderøy 2020 utgår som prosjekt ved utgangen av 2015 og flere av delprosjektene er delvis eller helt avsluttet.

For å se hva som er blitt oppnådd som mål fram til i dag under hvert delprosjekt, samt veien videre, kan du se en oversikt her.

Som en del av hovedprosjektet, deltar Inderøy i Intro Trainee for å tiltrekke ungdom med høyere utdanning og i NærUng for å stimulere ungdom i alderen 13-26 år til å få interesse for innovasjon og entreprenørskap. Ungdommer fra Inderøy har allerede utmerket seg som aktive og dyktige gründere via NærUng.

For å lykkes videre med målsettingene og alt som Inderøy 2020 har vært med å sette i gang, har programstyret fått gode innspill fra Distriktsenteret:

 • Fokusér på kraft og bygging av utviklingskapasitet: Finn riktige personer til riktige lederstillinger. Husk at personer er viktigere enn struktur.
 • Det må være en kultur for utvikling. Ildsjeler må gis tillit og politikere må være løsningsorienterte. Dyrk det dere er god på fra før.
 • Styrk kommunen med flere og riktige ressurser. Finn en god driftsform og organisering på alle prosjekter som er spunnet ut av Inderøy 2020.
 • Lag arenaer hvor de rette kreftene, med den rette kompetansen kan treffes for å bidra sammen.
 • Kommunen må oppsøke næringslivet og ildsjeler for å vise at de blir satt pris på og er viktige for Inderøy.

 

Programstyret i “Inderøy 2020” består av:

 • Ida Stuberg (leder)
 • Trine Berg Fines
 • Signar Tormod Berger
 • Steinar Klev
 • Håvard Gausen
 • Vibeke Arntzen
 • Næringssjef Trygve Wannebo er prosjektleder (Lars H. Daling fratrådte i mai 2015)

 

Gå til nettside for Inderøy 2020.

Skjema