A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hytteforbud

Regjeringen innførte et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune den 19. mars.

 

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

 

Les forskriften

 

Inderøy kommune understreker at hytteforbudet også inkluderer campingvogn, spikertelt, lavvo, og andre liknende overnattingsfasiliteter. Vi viser også til at nasjonale myndigheter ber innbyggerne om å unngå reiser som ikke er strengt tatt nødvendige. Vi anmoder også sterkt til å ikke dra på dagstur på hytta. Tida er altså inne for å holde oss heime, og bruke nærområdet vårt godt.

 Ta vare på hverandre – på avstand!

Skjema