Anlegget starta opp for fullt i uke 9, og frem til påske vil det være mest arbeid med sprenging og fylling av stein for omlegging av fylkesveg. Det vil også bli lagt 3000 mm kulvert under denne fyllinga. Fylkesvegen blir stengt periodevis inntil 20 min. når det foregår sprenging på anlegget. Gående må da også belage seg på å vente, da området skal være fritt for uvedkommende.

Fv. 229 fungerer i dag som skoleveg. Ettersom det er anleggsaktivitet langs vegen vurderer Statens vegvesen fortløpende tiltak for å sikre trygg skoleveg. Dette kommuniseres ut via Lyngstad skole til de det evt. måtte gjelde.

Statens vegvesen vil legge ut oppdatering her på hjemmesida med jevne mellomrom i anleggsperioden.

Prosjektet er planlagt å være ferdig i slutten av september 2015. Informasjonskilde - Statens vegvesen