error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøy 2020 - Samfunnsutviklingsprogram

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre høsten 2009. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak 21/12, er Inderøy 2020 nå definert som program, og programperioden gjelder fram til 31. desember 2015.

båt.jpg

Inderøy 2020 er styrket ved at Frivilligheten fra høsten 2012 er representert i programstyre i tillegg til politisk valgte representanter og representanter fra næringslivet. Programstyret har en oppgave og et ansvar i forhold til å ivareta en god samhandling mellom kommune, næringsliv og frivilligheten i Inderøy 2020 satsningen. Dessuten skal programstyret ivareta kommunikasjon og mobilisering av samfunn og innbyggere.
Programstyret:
Ida Stuberg, leder  
Trine Berg Fines
Signar Tormod Berger
Steinar Klev
Håvard Gausen
Vibeke Arntzen
Næringssjef Trygve Wannebo er prosjektleder (Lars H. Daling fratrådte i mai 2015)
 
Hovedmålsettinga for programmet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020.
De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020 er:
  • Økt bolyst, bokraft og tilflytning.
  • Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
  • En varig nyskapings- og utviklingskultur
 
Inderøy 2020 ønsker å bidra til en attraktiv kommune med økt næringsaktivitet og økt tilflytting til kommunen.
Utfordringene i forhold til Inderøy 2020 sine ambisiøse målsettinger er flersidig. Det må skapes gode vekstvilkår for gründere av ulike typer. Det må tilrettelegges for vekst og knoppskyting i etablert næringsliv og det må arbeides for å trekke virksomheter utenfra til Inderøy. Kombinert med boligsatsning og utvikling av gode oppvekst- og nærmiljø, vil nye næringsetableringer kunne bidra til en positiv befolkningsutvikling i tråd med målene for Inderøy 2020.

Skjema