Kommunevåpen for Inderøy

Inderøy har fått nytt kommunenummer - 5053

Etter sammenslåingen til Trøndelag har Inderøy kommune fått nytt kommunenummer.

Nytt kommunenummer fra og med 1. januar 2018 er 5053.

Skjema