error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøy kommune deltar i kvalitetskommuneprogrammet

Inderøy kommune er med i pulje 2 i Kvalitetskommuneprogrammet. Dette er et samarbeidsprogram mellom staten, arbeidstakerorganisasjonene og KS. Disse inngikk høsten 2006 en avtale om igangsetting av et program for å bedre kvaliteten og redusere sykefraværet i kommunal sektor gjennom et konstruktivt trepartssamarbeid. Målet er at innbyggerne skal merke en forbedring.

kk program, renholdere på skolebenken

I Inderøy kommune har vi valgt to hovedsatsingsområder:

1. Sykefravær / Deltid: Mål om reduksjon i sykefravær og uønsket deltid. Det jobbes med kommunens systemer og rutiner på overornet plan. Delprosjekter: - Hjem og arbeid: Tilpassing av turnus med tanke på mindre uønsket deltid og lavere sykefravær - Pleie og omsorg: Reduksjon i sykefravær. - Sakshaug skole: Reduksjon i sykefravær. - FDV / Renhold: Kompetanseutvikling, organisering, samhandling. 

Bildet viser renholdere som deltar på teorikurs for å kunne ta fagbrev.

2. Oppvekstlandskapet Inderøy: Videreutvikle tverrfaglig samarbeid. Delprosjekter: - Oppvekstforum: Møtearena for ledere m.fl. som har ansvar i forhold til arbeid med barn og unge. - Familiesentral: Ansvar for å lage forslag til organisering og lokalisering av "Familiens hus". - Samhandling mellom barnehager og skoler: Lyngstad skole og barnehage er spydspiss i arbeidet. - Inderøybarnehagen: Felles kavlitettsutvikling for alle barnehagene i kommunen, med vekt på et kompetent personale.

3. Noen andre aspekter er også lagt inn i arbeidet. Omdømmebygging, likestilling, tilgjengelighet på telefon, sak- og arkivsystem.

Skjema