error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Skarnsundbrua

Inderøy kommune søker arbeidspraksisplasser

Inderøy kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Personer mellom 18-55 år har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Programmet gir norskopplæring, arbeidserfaring i Norge og ulike kurs. Programmet er på full tid i inntil to år og gir rett til introduksjonsstønad (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Introduksjonsprogrammet har som mål at deltakere skal kvalifiseres til å komme ut i arbeid eller utdanning, lære om det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige.

For å kunne gi disse personene et helhetlig program, trenger vi hjelp av bedrifter i Inderøy for at de skal få arbeidserfaring. Vi finner da den personen som passer best i din bedrift, og blir enige om en eller flere dager i uka som personen kan være med å hjelpe til i bedriften. Personen vil i perioden bli lønnet av kommunen og en programrådgiver vil ha tett oppfølging av bedriften og praksiskandidaten.

Dette er en unik mulighet til å bidra til integrering i Inderøy kommune. Om din bedrift kan ta imot en introduksjonsdeltaker i arbeidspraksis, kontakt flyktningtjenesten v/ Kristine Strand, tlf 40034266/e-post kristine.strand@inderoy.kommune.no

Skjema