Ingrid Bols� Berdal

Inderøy kommunes kulturpris 2008 går til Ingrid Bolsø Berdal

Inderøy kommunes kulturpris 2008 tildeles skuespiller Ingrid Bolsø Berdal. I løpet av en relativt kort, men svært så innholdsrik karriere har Bolsø Berdal allerede etablert seg som en stor kunstner innen både teater og film.
Hun har mottatt prestisjetunge priser som understreker dette: Heddaprisen i 2005 og Amandaprisen i 2007. Hun fikk også Noregs Målungdoms pris for god bruk av dialekt i 2007. Og hun er tildelt Nord-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend for unge kunstnere.

Mest kjent er hun nok for sine hovedroller i filmene Fritt Vilt I og II og De gales hus, men hun har også fått strålende kritikker for sine prestasjoner som scenekunstner.

Teater og film var ikke noe selvfølgelig valg da Ingrid Bolsø Berdal skulle velge levevei. Musikken stod i første rekke. Og etter 3 år på musikklinja ved Inderøy videregående skole, ble det musikkstudier ved NTNU i Trondheim. Likevel falt valget på videre utdanning ved Teaterhøgskolen. Da hadde hun allerede allsidig erfaring fra amatørteater, fra teaterlaget Øyna, Stiklestadspelet og Verdal teaterlag.

Som nyutdannet skuespiller ble hun tilsatt ved Det Norske Teateret.

Ingrid Bolsø Berdal har gjennom sitt allsidige talent og sin sterke uttrykksevne gitt publikum over hele landet store film- og teateropplevelser. Til media understreker hun ofte betydningen av å vokse opp i Inderøy, enten det gjelder et sprudlende hjemmemiljø, lokalmiljøet på Utøy, erfaringene fra skole, UKM eller teaterlag, og hun er god til å formidle verdien av dette. Hun legger også stor vekt på å bruke dialekten sin, både privat og som skuespiller. Bl.a. argumenterte hun sterkt, og fikk gjennomslag for å få snakke trøndersk i Fritt vilt-filmene.

Ingrid Bolsø Berdal er en stor kunstner og en strålende ambassadør for oppvekstkommunen sin. Og hun er en inspirator for ungdom med drømmer om ei framtid innen teater, film eller musikk. Hun er den hittil yngste kulturprisvinneren i Inderøy, og det blir interessant å følge hennes videre karriere.

Skjema