DSCF0047

Inderøy på topp i Nord-Trøndelag

Telemarkforskning har publisert Norsk kulturindeks for 2014 der alle landets kommuner blir rangert på grunnlag av bestemte kriterier. Inderøy er rangert som nr 25 i landet og som beste kommune i Nord-Trøndelag.

  • Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.
  • Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk området.
  • Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til andre.
  • Beskrivelsen av kulturtilbudet og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.
  • Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt.

Les hele rapporten her.

Skjema