error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Parkering Inderøy rådhus

Inderøy rådhus – oppgradering av parkeringsplass

Parkering Inderøy rådhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med vegomlegging på Venna, bygging av nytt helsehus og nytt rådhus, vil parkeringsplassen ved rådhuset bli oppgradert. Arbeidet vil omfatte gangadkomst mellom helsehuset og rådhuset, etablering av flere parkeringsplasser, nytt overvannssystem, belysning, grøntområder og beplantning. Arbeidet har allerede startet og vil pågå fram til ca. 1.november 2012. Det kan i perioder bli redusert tilgjengelighet til parkeringsplassen og rådhuset. Alternativ parkering vil bli skiltet og lokalisert nord for rådhuset. Om nødvendig kan det også bli skiltet hovedinngang til rådhuset fra nord via ansatteinngangen.

Parkeringsplassen foran rådhuset blir et anleggsområde framover, men vi er opptatt av at ulempene for publikum skal bli så små som mulig.

Skjema