A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøyturer 2010

Frist klippekort - 22. oktober

08.10.2010 Kåre Bjerkan
Inderøyturbrosjyren 2010. Mulighetene for å gjennomføre Inderøyturer går mot slutten. Postene vil etter hvert bli tatt ned.
Klippekort skal leveres Inderøy kommune servicetorget innen fredag 22. oktober.

Det er regisrert mange deltakere også på årets sommertrim. Vi har allerede mottatt tilbakemeldinger fra deltakere som er fornøyd med bedre merking og at klippetangene henger noen dager etter arrangement.

Det blir også i år premiering for de som har 14 klipp eller mer. Premiering også til de som har flest klipp.

Det vil også i år bli produsert "Inderøytur-kopp", laget av keramikeren Kristin Minsaas Bromstad. For de som har klart 14 klipp vil det være mulig å bestille kopp. Egenandel pr kopp kr 70.