A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunestyret

Kommunestyret for perioden 2019-2023. 
Konstituerende møte ble holdt 03.10.2019.

 

Kommunestyret 2019-2023
  Medlemmer Parti
1 Ida Stuberg SP
2 Berit Røflo Indgul SP
3 Jonny Melting SP
4 Petter Vesterås SP
5 Ragnar Ørdal SP
6 Ragnhild Vennes SP
7 Trude Hoff SP
8 Anstein Lyngstad SP
9 Kjetil Klepp SP
10 Renata Ulvin SP
11 Elin Magrete Kjelvik Wist SP
  Varamedlemmer Parti
1 Lars Markhus SP
2 Iselin Undersåker SP
3 Anette Sølvberg SP
4 Ragnar Nossum SP
5 Marit Støre-Valen SP
6 Morten Olsen Haugen SP
7 Marte Størvold SP
8 Gunnar Salberg Løe SP
9 Leif Hjulstad SP
10 Svein Lidbom SP
11 Rune Hjulstad SP
12 Jorid A. Munkeby Melhus SP
13 Per Erik Stavrum SP
14 Liv Skogset Værdal SP
  Medlemmer Parti
1 Bjørg Helene Olsrud MDG
  Varamedlemmer Parti
1 Tonje Kvam MDG
2 Jan Olav Agle MDG
3 Anneke Liesker MDG
4 Jonny Eldshaug MDG
  Medlemmer Parti
1 Signar Tormod Berger AP
2 Trond Bjørken AP
3 Lise Eriksen AP
4 Vårinn Andersen Melhus AP
5 Mads Arild Nervik AP
6 Svein Arne Sundfær AP
7 Annvor Fjerstad AP
  Varamedlemmer Parti
1 Randi Løkken AP
2 Marit Beate Voll AP
3 Hermod Løkken AP
4 Vibeke Arntzen AP
5 Bente Melhus AP
6 Eivind Fossum AP
7 Elin Gangstad AP
8 Bjarne Kvistad AP
9 Arvid Nervik AP
10 Kirsti Sundfær Stubbe AP
  Medlemmer Parti
1 Siv Furunes SV
2 Mohammed Bagal Serag SV
  Varamedlemmer Parti
1 Stine Skogset Franssen SV
2 Margareth Halle SV
3 Anne Grete Frøseth SV
4 Mira Huseth SV
5 Arne Emil Bredland SV
  Medlemmer Parti
1 Geir Jostein Ørsjødal H
2 Tore Wold H
3 Laila Høgsve Bragstad H
  Varamedlemmer Parti
1 Knut Arne Aasan H
2 Izabela Vang H
3 Hilde B. Melhus H
4 Knut Sæther H
5 Jon Olav Stokke H
  Medlemmer Parti
1 Terje Bekkevold KrF
  Varamedlemmer Parti
1 Laila Ugedal Vang KrF
2 Sara Aune Tesaker KrF
3 Terje Ljøkjell KrF
4 Ivar Johannes Bjerkan KrF

 

Skjema