error_outline
04. desember kl. 14:49

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Reise kollektivt i Inderøy kommune

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke. Som mobilitetsselskap skal AtB legge ti...

Innskrivning av neste års førsteklassinger

Til alle skolestartforeldre

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Bufdir informerer søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge nå er kunngjort for 2021 og at søknadsskjemaet er publisert.
Ildsjel 2020 Inderøy

Årets ildsjel Geir Øien

Geir Øyen er årets ildsjel fra Inderøy. Sammen med andre ildsjeler fra Trøndelags 38 kommuner, fikk han sin fortjente oppmerksomhet under Idrettens Hederskveld 30. oktober. År...
Trøndelagsmodellen folkehelse

Folkehelsesatsing på barn og unge

Inderøy kommune har fått midler fra fylkeskommunen til en større folkehelsesatsing. Stikkord er barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.