error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nå er influensavaksinen her!

28.10, 3.11 og 4.11 vaksineres det mot influensa på Akset, på dagtid.
Must-hytta i Kobbholmfjorden

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget har utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og Fartøyvern. Søknadsfrist: 1.november 2021  
https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 201...
Gatelys

Informasjon om gatelys

Vi er takknemlige for innmelding av feil på gatelysene via Gatami. Dette er til meget god hjelp for oss som skal reparere. Vi kan likevel ikke love at vi gir tilbakemelding i ...

Miljørisikoanalyse for Inderøy

Kommunestyret vedtok Miljørisikoanalyse for Inderøy 06.09.2021. Miljørisikoanalysen er en risiko- og sårbarhetsanalyse avgrenset til de oppgaver som kommunen skal ivareta i...
Kulturstipend for ungdom_2020

Kulturstipend for ungdom

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend?
Ordfører Ida Stuberg takker alle deltakende

Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter offisielt åpent

I dag, 17. september, ble Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter (MOAS) offisielt åpnet av ordfører Ida Stuberg. Enhetsleder Jorid Melhus og helse og omsorgsleder Per Arne Ols...

Inderøy har to nye bygg som trenger gode navn – Gi oss ditt bidrag!

Vi har mottatt et ønske om å få utsatt fristen for navneforslag. Dette er blant annet for å gi elever og barn bedre mulighet til å ha en god prosess, på skole og i barnehage, ...