error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ingressbilde samfunnsdel høring

Høring Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for å komme med uttalelse er 2.mai 2021.

Skjermbilde Bjønnavegen 10-12

Vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Inderøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 sak 1/21:

Detaljplan for Bjønnavegen 10 -12, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

2020004 Bildeutsnitt plankart

Vedtatt detaljplan for Naustvollan hytteområde

Inderøy Kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 - sak 3/21:

Detaljplan for Naustvollan hytteområde med Plan-ID 2020-004, vedtas slik den er lagt ved denne saken med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

2019004Bildeutsnitt plankart kunngjøring

Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter

Inderøy kommunestyre gjorde i møte den 25.01.21, sak 2/21, følgende vedtak i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

1. Detaljreguleringsplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, med plandokumenter slik de er vedlagt saken her.

2. Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt, med Plan-ID 2007-007, erstattes i sin helhet av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004.

Gode råd for en trygg julehandel

Kommuneoverlegene og kommuneledelsen i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa ønsker å minne om de nasjonale rådene for alle i julehandelen:

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. september.

Alkoholpolitiske retningslinjer - høring

Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring.

Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte.

Høringsfrist er satt til 31.07.2020.

Høringsinnspill kan sendes direkte til: postmottak@inderoy.kommune.no

Etter endt høring sendes saken til endelig behandlet i kommunestyret.

 

Saksframlegg politisk behandling

Høringsdokument