error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Nedskalert bilde

Høring Kommuneplanens areadel 2022-2034

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2022-10.06.2022.

Ungomsplan på høring

Høring - Temaplan for ungdom

Inderøy ungdomsråd inviterer til å gi innspill på utkastet til Temaplan for ungdom

Utsatt høringsfrist - Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift

Oppdatering 28.04.22: Ny høringsfrist er 01.07.22.

Innherred Renovasjon informerer om at forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ble sendt på høring 18. februar 2022, med høringsfrist 4. april. Høringsfristen er nå utsatt til 2. mai 2022. 

Pressemelding om hjelp til ukrainske flyktninger i Inderøy, 16.03.2022

Vi forbereder oss på å ta imot ukrainske flyktninger.

Salberg steinuttak

Kunngjøring vedtatt detaljplan for Salberg steinuttak

Detaljplan for Salberg steinuutak – sak 5/22

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for videre drift i Salberg steinuttak.

Spredt avløp

Vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg 13.12.2021. Formålet med forskriften er å

sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg.

Pressemelding om flytting av leikeapparat ved Mosvik skole

Her kan du lese en pressemelding om flytting av leikeapparat fra Mosvik skole, 26.01.2022