error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Natur- og kulturstien i Nessberget

Kart:
kart
Parkering og adkomst:
Gode parkeringsforhold ved Sandvågen. Ikke langt fra sentrum i Straumen, med gangavstand fra sentrale parkeringsplasser.

mini
Distanse:
3-4 kilometer. Turen går i skogen, langs stid, stedvis bratt terreng.

hovedbilde
Sakshaug
Kultur- og naturstien i Nessberget slynger seg mellom majestetiske trær og edellauvskog fra starten i Sandvågen via utsiktspunkt i Nessberget og idyll i Røsethamna til Gulsmedstufjæra.

Nessbergområdet er svært variert og opplevelsesrikt. Oppe på selve berget er det rent kalkfjell med kalkfuruskog og kalkgranskog.

Dette er forholdsvis sjeldne naturtyper i Norge. I liene ned mot Børgin er vegetasjonen svært rik, med flere sjeldne plantearter. Den frodige vegetasjonen gir nærmest inntrykk av jungel eller tropisk regnskog. Dette innbyr til rikt fugleliv.

Stien ligger i et område der det finnes beiteområder, tufter etter husmannsplasser, fornminner og et usedvanlig vakkert og frodig kulturlandskap. For vel 100 år siden ble det tatt ut kalkstein fra Næssberget som ble fraktet på kalktraller på skinnegang ned til Straumen. Fra Kulturstien i Nessberget er det mulig å gå til stiene i Verdalsgrenda.

Skjema