www.inderoy.kommune.no

Kulturminneprisen for kirkedugnad

Utdeling under kommunestyremøte 16. desember

16.12.2009 Kåre Bjerkan
Fra diplom kulturminnepris_110x83 Kulturminneprisen for 2009 er tildelt dugnadsarbeiderne som har restaurert "Kjerkplanken" ved Hustad kirke på Sandvollan. Ordfører Ole Tronstad overrakte prisen i forbindelse med kommunestyremøte 16. desember. Aase Bardal, Aase Heggstad, Annar Valskraa og Roy Rennan som har stått i spissen for arbeidet mottok en velfortjent pris.

 

Etter forslag fra et eget innstillingsutvalg, er det formannskapet som har gjort endelig vedtak om tildelingen. I vedtaket står det:
Kulturminneprisen i Inderøy kommune 2009 tildeles dugnadsarbeiderne som sto for restaurering og oppføring av ”Kjerkplanken” ved Hustad kirke.
Dugnadsarbeiderne representeres ved Aase Bardal, Aase Heggstad, Annar Valskraa og Roy Rennan.
Prisvinnerne får prisen for sitt arbeid med å sikre og bevare et viktig kulturminne for fremtiden.
Kjerkplanken. Foto: Sandvollan Bygdekvinnelag
 I begrunnelse for vedtaket heter det:
Hustad kirke bygd på 1100-tallet, fremstår som et autentisk kulturminne vakkert i landskapet. Kirkegården er omgitt av et gjerde i laftekonstruksjon. Det kalles ”Kjerkplanken” og er det eneste av denne typen som er bevart i Trøndelag. Kirka eies av Fortidsminnesmerkeforeningen mens soknet har ansvar for vedlikehold av ”kjerkplanken”.  ”Kjerkplanken” var i 2003 i så dårlig forfatning at det ble tatt initiativ til å få den reparert.
Restaureringsarbeidet som ble igangsatt, er et godt eksempel på samarbeid mellom flere samarbeidspartnere. Resultatet er av god kvalitet.
Dugnadsarbeiderne til sammen 80 personer, har utført over 2150 timer dugnadsarbeid. Arbeidet har pågått over tre år og ble avsluttet i høst.  
En verdig innhengning av kirkegarden er en fin måte å vise respekt for de som har gått framfor oss. Ivaretakelse av ”Kjerkplanken” er samtidig en sikring av et viktig kulturminne som har interesse langt utover det lokale.
Inderøy kommune mener at årets kulturminneprisvinner er i godt samsvar med kulturminneprisens intensjoner om ivaretakelse av eldre byggeskikk og bevaring av verneverdig kulturminne.

Annar Valskraa og Roy Rennan i arbeid. Foto: Reidar Sundal

Tweet this!