error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Info ved skolestart 2016-17

Faddertur

Vi er i gang med nytt skoleår på ny skole! Her kan du finne informasjon i forbindelse med oppstarten.

Infofolder Sakshaug skole 2016/17.

Vi har nå telefoner på plass, og kontaktinformasjon på heimesida er oppdatert.

Bestilling av skolemelk for 2016/17 på skolemelk.no

LEKSETID

Leksetid for 4.-7. tirsdag og torsdag rett etter skoletid, se eget skriv.

KULTURKOMPIS

Kulturkompis vil i år handle om komposisjon og samisk kunst. Første gruppe på Sakshaug starter opp i november, og det kommer nærmere informasjon etter høstferien.

FORELDRESKOLE

Alle skolene i Inderøy gjennomfører foreldreskole for foresatte i 1. klasse. Hovedmålet med samlingene er at foreldregruppa skal bli kjent med hverandre, og at skolen og foresatte avklarer forventninger til hverandre.

SKOLEVEG, SYKLING OG TRAFIKK

Sakshaug skole har flytta over vegen og ny skoleveg skal gås opp. Vi oppfordrer foresatte til å gå eller sykle skolevegen sammen med barna og bli enige om hvor de skal gå/sykle, hvor og hvordan de krysser veg osv. Vi har fått en spennende sykkelbane på skoleområdet, som elevene får bruke etter oppsatt fordeling (for å unngå små og store samtidig). Hjelm er påbudt! Sykling på skoleplassen for øvrig er ikke tillatt i skole- og SFO-tid. Sykler parkeres på sykkelparkering i utkanten av skolegården.

Bussene kjører nå opp forbi kulturhuset og rundt den nye parkeringsplassen. Elevene står dermed av på fortauet som er vendt mot skolen. De yngste elevene følges til bussene i starten.

Elever som får privatskyss til skolen følges over vegen fra den nye parkeringsplassen. Ingen må stoppe og forlate bilen langs fortauet, for da kommer ikke bussene fram! Området vil bli regulert med skilt etter hvert. Ingen biltrafikk i skolegården, heller ikke i SFO-tid!

Tips en venn  Skriv ut