error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Informasjon om barnehagen

Utøy barnehage er en to-avdelingsbarnehage. Vi har en småbarnsavdeling (0-3 år) i sokkelen på Utøy bedehus, og de eldste har en avdeling på Utøy skole.
 
Vi har ulike tilbud om plass: fra 40 % til 100 % plass. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å gi tilbud om dager etter behov.
 
  Utøy skole og Utøy barnehage er en enhet. Rektor for Utøy skole - Åse Marie Hagen er leder for enheten. Vi har et godt samarbeid med skolen, og  har en egen plan for å få til en god overgang fra barnehage til skole. Vi samarbeider også for å få til et SFO- tilbud i grenda.
 
I nærmiljøet ellers har vi flere friområder vi kan benytte. Vi har bygd oss en trelavvo oppi Jætåsen, og i skogen overfor barnehagen har vi uteplass med gapahuk og bålplass i lag med skolen. Om vinteren tar vi bort deler av gjerdet, slik at vi kan gå på ski og ake rett ut på åkeren rundt oss.

Skjema