error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
SFO

Informasjon om SFO

Her følger aktuell informasjon om SFO.

  • Praktisering av inntil 12 timer

Ved søknad om plass på SFO er det mulig å velge delt plass, som er 12 timer eller full plass, som er alt over 12 timer. I ferietid kan det være behov for mer enn 12 timer, men dersom dette er ønskelig må det være en dialog mellom foreldre/foresatte og SFO-leder i samråd med enhetsleder. Hvorvidt man får innvilget kjøp av dag vurderes i lys av  forsvarlig bemanning.

  • Behandlingstid for opptak ved start og endring i løpet av året

Vi praktiserer et opptak med søknadsfrist 1. juni. De søknader som kommer etter dette tidspunkt blir behandlet fortløpende og opptak gjøres etter en vurdering av enhetsleder og SFO leder. Saksbehandlingstid beregnes til max 3 uker.

  • Planleggingsdager i SFO.

Det settes av inntil 5 dager med planlegging. 2 dager med felles skolering for alle SFO i Inderøy kommune og 3 dager internt

  • Endring av oppholdstid etter 1. mai

Det gis ikke anledning til å søke om endring av oppholdstid etter 1. mai for gjeldene skoleår. Dette henger sammen med at vi må kunne legge en forutsigbar bemanningsplan.

 

 

 

 

Skjema