Hurra skolestart

Informasjon om skolestart

Velkommen til nytt skoleår !

For hele grunnskolen i Inderøy kommune er første skoledag i år på mandag 18.august

Sandvollan skole;

 Kl: 08.15

Røra skole;

1.klasse kl: 09.00.                               2. – 7.klasse kl: 08.40 – 14.30

Sakshaug skole;

1.klasse kl: 09.30 – 14.00                   2. – 7. klasse kl: 09.00 – 14.30

Utøy skole;

Alle klasser møter kl; 08.40. 1. klasse ferdig kl; 12.00 og de andre klassene kl; 14.00

Lyngstad skole;

Alle elever møter kl: 08.15 med unntak av 1. klasse som møter kl.09.00

Mosvik skole;

1.klasse kl: 09.00                                2. -7. klasse kl: 08.30

Inderøy ungdomsskole;

Alle elever starter kl: 08.15, oppmøte i skolegården

Generelt for alle skolene - skoleruta:

For skoleåret videre se, skoleruta som er lagt ut på Inderøy kommune sin hjemmeside under skole

Skjema