A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Informasjon om tilbud fra psykisk helse- og rustjeneste under den pågående koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefonen som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Ring 815 55 015 om du har spørsmål.

 

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider:
https://www.psykologforeningen.no/publikum/trenger-du-noen-aa-snakke-med

Det er også mulighet til å ta kontakt med psykisk helse- og rustjeneste direkte på tlf. 95330053.
Vi tar ikke mot besøk i våre kontorlokaler nå, men vil vurdere hvilke andre alternativer som kan være aktuelle ut fra hver enkelt sin situasjon. Henvendelser til oss kan også gå via fastlege eller andre instanser, også via pårørende/bekjente som ellers.

Når det gjelder personer som allerede har et tilbud fra oss, fortsetter tilbudet, men i en del tilfeller på en noe annen måte enn tidligere. Dette ut fra de forhåndsregler som er anbefalt av helsemyndighetene.

Skjema