A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Informasjon til alle foreldre til skolestartere 2022

Alle skolestartere høsten 2022 har rett på 12 timer gratis tilbud i SFO pr. uke.

Dette innebærer at lav sats blir gratis, har man behov for høy sats betaler man mellomlegget som er 840 kr.

 

Betalingssatser pr. måned fra 01.08.22:

                                                                               2. – 4. klasse     1. klasse

Lav sats (inntil 12 timer pr uke)                     1755 kr.                        0 kr.

Høy sats (13 timer eller mer pr. uke)             2595 kr.                    840 kr.

Kostpenger lav sats                                           112 kr.                    122 kr.

Kostpenger høy sats                                         225 kr.                    225 kr.

Ekstra oppholdstid pr. dag                               395 kr.                    395 kr.

Ekstra oppholdstid pr. time                               56 kr.                      56 kr.

 

Dere som ønsker å benytte dere av tilbudet, søker via søknadsportalen: https://inderoy.ist-asp.com/NO05053-pub/login.htm

 

Skal tilbudet benyttes fra august må det søkes innen 1. juni. Søknader etter 1. juni innvilges med oppstart tidligst 1. september. Jf. vedtektene for SFO https://www.inderoy.kommune.no/vedtekter-for-sfo.5042868.html

Tips en venn  Skriv ut