Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt:

Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter

Her får foreldre en rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre.

Du finner nyttig informasjon her: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/For-skole/

Skjema