error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Melding om delvis fritak

«Religion, livssyn og etikk» er endret til «Kristendom, religion, livssyn og etikk», og tilsvarende er forkortelsen «RLE» endret til «KRLE» (01.08.15). Grunnlag for delvis fritak i henhold til opplæringsloven § 2-3 a er ikke endra.

Informasjon om grunnlag for å søke delvis fritak fra deler av undervisninga:

AtB

Skoleskyss Inderøy kommune

Trøndelag fylkeskommune behandler søknader om skoleskyss. Alle som har rett på skyss jfr. sin bostedsadresse blir av kommunen lagt inn som elever med skyssbehov hos ATB.

Skoleskyss grunnskole - ATB

Unntak er elever som søker fri skoleskyss på andre grunnlag. Ta kontakt med kommunen for avklaring:

 

Logo Sakshaug

Sakshaug skole sin fane og logo

På nyåret 2017 tok Sakshaug skole i bruk vår nye logo. Logoen er tilrettelagt av Kari Stai, og er basert på skolens fane, som er tegna av Nils Aas.

Buss

Endring i bussrute for Sakshaug skole

P.g.a. endring av starttidspunkt for Sakshaug skole fra høsten 2016, er det vært behov for å endre ruta til Gausen transport på morgenen:

Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune

I kommunestyremøte 16.12.2009 ble Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune vedtatt. Vedtaket medfører bl.a. en innskjerping av kravet om skriftlighet ved fravær. Forskriften ble endret i kommunestyremøte 16.11.2011. Begrepet "beslaglegge" ble ertattet med "inndra".

 

Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderoy kommune

 

Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp

Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt: Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter. Her får foreldre en rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre.


http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/For-skole/

utfylling av skjema

PERMISJON FRA DEN PLIKTIGE OPPLÆRINGEN

Se her for reglement og søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes rektor ved Sakshaug skole for. Kontaktlærer kan gi permisjon inntil to dager.

Udir_192x100

Brukerundersøkelsen for elever, lærere og foreldre.

Da er undersøkelsen gjort for denne gang. Resultater vil bil gjennomgått i skolens råd og utvalg, som vil uttale seg om hvordan vi skal arbeide videre med informasjonen vi har fått.