error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Infrastruktur og fibersatsing

En godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for utvikling av næringslivet og for bosetting.

Status:

  • Utbygging av fiber fra Utøy til Mosvik sentrum er sluttført. Ett bygdefiber-prosjekt er gjennomført og det er gitt kommunalt tilskudd til to mindre bredbåndsutbygginger.
  • Etter at ny statlig ordning for bredbåndsutbygging ble innført i 2014, er det kun kommuner eller fylkeskommuner som kan stå som søker/prosessleder til utbygging. Våren 2014 sendte Inderøy to søknader til Post- og teletilsynet, men ingen av søknadene fikk støtte.

Veien videre:

Delprosjektet avsluttes ved utgangen av 2015, men kommunens engasjement innen infrastruktur og bredbånd bør styrkes. For 2015 opprettes det en engasjementsstilling hvor det jobbes med en helhetlig plan for bredbåndsutbygging.

Skjema