Ingen endring i stemmekretsene

Fellesnemnda har vedtatt at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal foregå i Framverran,
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.