Inkluderende Innherred

Mennesker i samme båt.jpg

Prosjekt Inkluderende Innherred handler om å utvikle et varig samarbeid mellom kommunene på Innherred innen integreringsfeltet. Kommunene på Innherred skal gjennom prosjektet etablere et samarbeid med NAV og fylkeskommunen. Sammen skal vi finne de beste løsningene for kvalifisering av innvandrere i regionen.

 

Prosjektet startet opp i 2021 og har i 2022 søkt tilskudd fra IMDi til år 2 i prosjektet.

Alle Innherreds-kommunene deltar i prosjektet, sammen med NAV og Trøndelag fylkeskommune.

 

Prosjekt Inkluderende Innherred jobber med

  • samarbeid mellom kommunene på Innherred om arbeidsretting og videreutvikling av Introduksjonsprogrammet
  • samarbeid med NAV og fylkeskommunen om en modell for kvalifisering av voksne innvandrere fram til fagbrev
  • samarbeid med regional frivillighet og næringsliv om tiltak som bidrar til bedre integrering


Prosjektet ønsker å utvikle løsninger som kan være til nytte for andre kommuner, fylkeskommuner og NAV-kontor. Arbeidet vi gjør i prosjektet skal deles og ha overføringverdi til andre regioner som vil utvikle et slikt samarbeid.

Ved å samarbeide med NAV og Trøndelag fylkeskommune om tilbudet i yrkesrettet voksenopplæring til målgruppa, kan vi få flere gjennom videregående skole fram til fagbrev. I samarbeidet vektlegges også løsninger for deltakere som ikke har voksenrett i videregående skole, utvikling av kortere bransjekurs og løsninger for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev.

Prosjektet ønsker i 2022 å se nærmere på hvordan samarbeidet mellom NAV og Trøndelag fylkeskommune i Trøndelagsmodellen kan tilpasses og utvikles, slik at modellen også kan benyttes til voksne, minoritetsspråklige deltakere.

I tillegg ønsker prosjektet å se på muligheten for at kommunenes rekrutteringsbehov innen helse og omsorg kan bidra til en utvidelse av Trøndelagsmodellen. Dersom vi lykkes, vil kommunene på Innherred være arbeidsgivere i samarbeidet. Kommunene vil da gjennom Trøndelagsmodellen få mulighet til å dekke sitt behov for helsearbeidere, samtidig som vi lykkes med å få voksne innvandrere i arbeid.

Du kan lese mer om Trøndelagsmodellen på denne nettsiden. Her finner du også en artikkel fra Delta som omtaler prosjektet.

 

Kontaktinfo

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Vibeke Arntzen for mer informasjon om prosjekt Inkluderende Innherred.

Telefon: 46763220

Epost: vibeke.arntzen@inderoy.kommune.no

 

Skjema