error_outline
24. november kl. 15:51

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inn-Trøndelag barneverntjeneste

Felles interkommunal barneverntjeneste for Steinkjer og Inderøy fra 1. januar 2020.

 

Tjenestens hovedkontor er på Steinkjer med følgende telefoner:

Mottak av nye henvendelser/bekymringsmeldinger:
976 24 789 på dagtid kl 09.00 – 15.00


Andre henvendelser:
Via servicetorget på tlf. 74 16 90 00


Etter kontortid:
Barnevernvakt tlf. 489 55 599

 

Besøksadresse:
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

 

Postadresse:
Steinkjer kommune, barneverntjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer

 

Barneverntjenesten har også kontor og møterom i Inderøy rådhus. Inderøy kommunes innbyggere som har behov for tjenester fra barnevernet, vil ha mulighet til å møte barneverntjenesten der.

Familiesenteret i Inderøy har åpent hver fredag fra kl. 10.00 – 14.00. Barneverntjenesten har fast kontordag i Inderøy hver uke i dette tidsrommet.  

Skjema