error_outline
15. september kl. 18:00

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn

 Logo Inn-Trondelag.png

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn er at administrativt vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjoner opprettet av kommunene Inderøy, Steinkjer og Snåsa.

Inderøy kommune er vertskommune for samarbeidsordningen og kontoret er lokalisert i Inderøy rådhus.

 

Kontoradresse
Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Postadresse Inderøy kommune
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Sentralbord Tlf. 74 12 42 00
Leder Marit Følstad Iversen, tlf. 940 17 229
e-post: marit.iversen@inderoy.kommune.no

 

Økonomifunksjoner:

Regnskap
Registrering av bilag, skanning av inngående faktura, remittering/utbetalinger, avstemminger, momsoppgjør, årsoppgjør, ajourhold kontoplan, KOSTRA-rapportering, annen rapportering, rådgivning og informasjon.

Fakturering og innfordring
Fakturering av alle kommunale tjenester etter at grunnlaget er registrert i den enkelte kommune, registrering av innbetalinger, avstemminger. Følge opp ubetalte faktura med purring og inkasso. Innfordring av kommunale eiendomsgebyrer. Håndterer henvendelser om betalingsutsettelse. Spørsmål angående innholdet i faktura rettes til ansvarlig enhet i kommunen.

Lønn
Registrere ansettelseskontrakter, endringsmeldinger, variable lønnsbilag, avstemminger. Registrere sykefravær og sende/følge opp refusjonskrav til NAV. Rapportering til pensjonsleverandører, KS, A-melding mfl. Oppgjør av trekk samt årsoppgjør.

 

Regnskapsfører for følgende firma:

Kommunene Inderøy, Steinkjer og Snåsa

Kirkelig Fellesråd i Inderøy, Steinkjer og Snåsa

Brannvesenet Midt IKS

Steinkjer kommuneskoger KF

Steinkjerbygg KF

Steinkjerbygg AS

Steinkjer Rådhus AS

DH Eiendom AS

Steinkjer Tomteselskap AS

Steinkjerhus AS

Dampsaga Kulturbygg AS

Steinkjer Kulturbygg AS

AS Reko

Kastvollen Rehabiliteringssenter AS

Reko Arbeid og Karriere AS

Reko Arbeidsinkludering AS

Reko Eiendom AS

Midt-Norge kommunerevisorforening

 

Ansatte - oversikt med navn/telefon/epostadresser:Info om Inn-Trlag RL ansatte

 

Aktuelle eposter:
Endringer attestering/anvisning på web: agresso@inderoy.kommune.no
Mottak inngående faktura på e-post: fakturamottak@inderoy.kommune.no
Mottak inngående faktura på e-post: faktura.steinkjer@inderoy.kommune.no (gjelder Steinkjer kommune)
Lønn Steinkjer kommune: lonn.steinkjer@inderoy.kommune.no
Andre henvendelser: okonomi@inderoy.kommune.no

Skjema